Усі статті

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ: ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Прибула Іванна Володимирівна, Ольга Василівна

Зростання інформаційних тенденцій сучасного світу вимагає від нас не лише отримання знань, але й вміння оперувати цією інформацією, аналізувати та використовувати її на практиці. У зв’язку із цим актуальним є пошук педагогічних підходів до формування таких умінь у школярів. Використання тестових технологій у навчальному процесі може стати ефективним інструментом для досягнення цієї мети, через необхідність застосування учнями логічного мислення та їх залученість до самостійного вирішення завдань. Педагоги, психологи, методисти і вітчизняні, і закордонні у своїх працях надавали великого значення використанню тестування в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, його організації та моніторингу. Педагогічні основи тестування відображені в працях І. Булах, Л. Коваленко, О. Ляшенко, С.Раков та ін. [1, 2].


РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ

Бабій Денис Васильович, Генсерук Галина Романівна

У цифрову епоху, коли технології пронизують кожен аспект нашого життя, освіта є галуззю, що дозріла для інновацій. Штучний інтелект (ШІ), з його здатністю обробляти величезні обсяги даних, розпізнавати закономірності та робити прогнози став трансформаційною силою в освіті. Від персоналізованого навчання до автоматизації адміністративних завдань — штучний інтелект змінює ландшафт освіти, пропонуючи величезний потенціал для покращення освітніх результатів у всьому світі [2]. Однією з найважливіших ролей ШІ в освіті є його здатність забезпечувати персоналізований навчальний процес. Традиційні класні кімнати часто намагаються задовольнити різноманітні потреби окремих учнів. Однак освітні платформи зі штучним інтелектом можуть аналізувати навчальні патерни, вподобання та слабкі сторони кожного учня, щоб надавати персоналізований контент і рекомендації.


EXPERIENCE OF INTERNATIONAL INTERNSHIP IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS WITH ELEMENTS OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY

Oksana Vasylenko, Oksana Vasylenko

During 2023, students and researchers of the Computer Science Department of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University together with their colleagues from Anhalt University of Applied Sciences worked on a joint project to teach children with special needs at the Department of Physics and Mathematics. The jointly planned and developed projects for teaching children with special needs using VR and AR technologies at the STEM Centre of TNPU. Virtual reality sessions were organised for children with disabilities to help them learn about the world around them, socialise and communicate. This helped children with disabilities to overcome social and psychological barriers, understand complex mechanisms of work, and learn about phenomena through their models.


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ ІНДЕКСІ GLOBAL INNOVATION INDEX 2023

Іванова Світлана Миколаївна, Кільченко Алла Віленівна

Сьогодні актуальною проблемою є вирішення практичних завдань впровадження інноваційної політики та принципів відкритої науки в Україні. Важливим завданням є намагання розв’язати першочергові проблеми постійного доступу до науково-дослідної інфраструктури, вільного доступу до результатів наукових досліджень, необхідності реформування системи оцінювання наукової діяльності та сприяння інтеграції вітчизняної науки до Європейського дослідницького простору, шляхом врегулювання взаємодії країн Європейського Союзу у сфері відкритої науки та вирішення способів обміну відомостями. Світові економіки продовжують виходити з пандемії, тому інновації знаходяться на роздоріжжі [3]. Незважаючи на те, що у 2020-2022 рр., інвестиції в інноваційну діяльність різко зросли, перспективи на 2023 р. залишались затьмареними не лише глобальною невизначеністю, але й низькою продуктивністю інноваційних рішень [1].