Усі статті

ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ OPENSUSE

Володимир Володимирович Сіпій

Заклади загальної середньої освіти оснащуються сучасними персональними комп’ютерами, як у межах реалізації Концепції «Нова українська школа» так й у рамках різноманітних програм цифровізації освітнього процесу у закладах освіти. Активно долучаються до оснащення закладів освіти комп’ютерною технікою й місцеві громади, зокрема, в рамках громадського бюджету міст України [2]. Вітчизняний бізнес та іноземні партнери України надають гуманітарну допомогу школам у вигляді вживаної комп’ютерної техніки. Проблемою використання цієї техніки є відсутність встановленої операційної системи чи іншого пропрієтарного програмного забезпечення. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є використання вільно поширюваного програмного забезпечення, що не потребує пошуку додаткового фінансування для придбання ліцензійного програмного забезпечення.


ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Перун Галина Михайлівна, Дрозд Вікторія Андріївна

«Інформаційна система управління освітою у закладах загальної середньої освіти» актуальна в контексті сучасних трансформацій освітнього процесу. Сучасне суспільство переживає стрімке зростання технологій, що вимагає від освітніх установ ефективно впроваджувати інновації для забезпечення високої якості навчання. Інформаційна система управління освітою стає стратегічним інструментом для оптимізації управління ресурсами, вдосконалення педагогічних процесів і взаємодії з учнями та їх батьками. Вона дозволяє ефективно впроваджувати індивідуалізовані методики навчання, враховуючи потреби кожного учня, а також підтримує розвиток та впровадження нових педагогічних стратегій.


СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

Грушко Роман Сергійович

Сучасний світ переживає цифрову революцію, що робить навчання доступним, ефективним та інноваційним. Однією з ключових технологій, що трансформує навчальний процес, є використання хмарних сервісів. За допомогою хмарних технологій навчальні заклади та педагоги можуть забезпечити доступ до ресурсів навчання з будь-якої точки з'єднання з Інтернетом, що забезпечує гнучкість та мобільність в освітньому процесі. Першим кроком у стратегії розвитку середовища цифрового навчання є інтеграція хмарних сервісів у навчальну програму. Це включає створення облікових записів для учнів та вчителів, налаштування спільного доступу до навчальних матеріалів та інструментів для співпраці. Забезпечення цього доступу може сприяти активному навчанню, де учні можуть використовувати різноманітні додатки та інструменти для здобуття знань.


ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вербовецький Дмитро Володимирович

У сучасному цифровому світі, де швидко змінюються стандарти та технології, навички роботи з комп'ютерними мережами стають надзвичайно важливими для майбутніх фахівців інформатики. Щоб забезпечити їх ефективну підготовку, потрібні інноваційні підходи до навчання, які поєднують теоретичні знання з практичними навичками. Одним із таких підходів є використання ігрових платформ для вивчення комп'ютерних мереж. У цьому дослідженні ми дослідимо відповідні ігрові платформи та проаналізуємо їх можливості у підготовці майбутніх бакалаврів інформатики [1]. Впровадження ігрових засобів у процес навчання дозволяє студентам активніше опановувати навчальний матеріал, використовуючи різноманітні інтерактивні вправи та завдання. Цей підхід стимулює зацікавленість та мотивацію студентів, оскільки вони беруть активну участь у власному навчанні та бачать конкретні результати своєї роботи.


СТВОРЕННЯ ДОШКИ ВИБОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ

Бугаєць Наталія Олександрівна

Використання засобів штучного інтелекту (ШІ) в навчальній діяльності і освіті є актуальною і комплексною методологічною проблемою сучасної психолого-педагогічної науки. В даний час ми знаходимося на етапі накопичення експериментального, емпіричного досвіду впровадження освітніх практик з використанням програмних засобів з елементами штучного інтелекту. Один з напрямів застосування засобів ШІ в педагогічній діяльності – допомога учителю в пошуку творчих ідей, нових способів реалізації методів навчання, розробці навчального матеріалу, завдань, дидактичних вправ, тематики проєктних завдань, навчальних кейсів тощо. В цій статті розглянемо можливості використання засобів генеративного ШІ (Gemini, ChatGPT) для реалізації методу «Дошка вибору» на уроках інформатики.


СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Оверко Юлія Андріївна, Барна Ольга Василівна

Підготовка вчителя до уроку – тривалий та відповідальний процес, одним із етапів якого є добір навчально-дидактичного забезпечення. Додаткові засоби навчання сприяють різноманітності інтерактивних методів і створюють стимулююче навчальне середовище. Це допомагає вчителю персоналізувати навчальний процес, враховуючи потреби та індивідуальні особливості кожного учня. Крім того, добре підготовлені дидактичні матеріали сприяють кращому засвоєнню матеріалу, підвищують зацікавленість учнів та стимулюють їх до активної участі в навчальному процесі. Якщо наявний перелік навчально- методичного забезпечення є недостатнім для реалізації навчальних цілей в конкретному класі, тоді вчитель такі матеріали готує самостійно. Одним із інструментів, які можна використати для допомоги в цьому є засоби штучного інтелекту [1].


ІНТЕГРАЦІЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Подлєсний Сергій Володимирович

сучасному світі, де час стає все більш цінним ресурсом, тайм-менеджмент виходить на перший план як ключова навичка для досягнення особистої та професійної ефективності. Тайм-менеджмент – це важлива навичка, якою повинен володіти кожен студент університету. Уміння ефективно розпоряджатися часом має важливе значення для успіху в навчанні та особистісного зростання. Уміння ефективно розподіляти свій час між різними завданнями та обов'язками дозволяє людям не тільки підвищувати свою продуктивність, а й покращувати якість життя, забезпечуючи баланс між робочим та особистим часом. З розвитком інформаційних технологій можливості тайм-менеджменту значно розширилися. Сучасні ІТ-рішення пропонують широкий спектр інструментів, від простих програм зі списком справ до складних систем управління проектами, які можуть допомогти окремим особам і організаціям оптимізувати свої графіки та підвищити загальну продуктивність.


IMPLEMENTATION OF A VIDEO MASTERING PROJECT USING VIRTUAL TECHNOLOGIES WITH THE SUPPORT OF DAAD

Pavliuk Pavlo Volodymyrovych, Skaskiv Hanna Mykhailivna

Project summary. Our idea relates to the field of video making, it is quite well-developed in our time. We propose to pay attention to video editing with a large viewing angle, and in particular with content in the format of virtual reality, correct placement of cameras in studio conditions, lights, etc. Thanks to the implementation of this idea, this format of video mastering should be more popularized. In an experimental way, increase the interest of the public and improve the efficiency of those already familiar with this field, with the help of theoretical videos on the correct techniques or a technical description. The main tasks of the project: 1. Technical analysis of VR technologies. 2. Review of physical phenomena in video recording. 3. Explanation of elementary concepts of video making. Relevance of the idea. Nowadays, the idea is highly relevant, since VR gaming and entertainment content in the format of 360 videos are just beginning to develop, and are not yet widespread.


КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ У DARK WEB

Іваницький Роман Іванович, Ковальчук Ольга Ярославівна

Інформаційно-комунікаційні технології стали основою розвитку людства та є важливим ресурсом у всіх сферах. Однак, окрім користі, вони становлять загрозу для окремих осіб, бізнесу та держав світу загалом. Темпи інновацій у таких сферах, як штучний інтелект (AI), Інтернет речей (IoT) та біотехнології створюють нові загрози, які будуть посилюватися у світі, де зростає геополітична напруга, нерівність та соціальна нестабільність. Протягом останнього десятиліття кібератаки зростали за частотою та вартістю. У рейтингу найбільших глобальних ризиків у 10-річній перспективі масштабне шахрайство та крадіжка даних (Data fraud or theft) займають четверте місце, кібератаками – п’яте [1]. Кіберзлочинність і надалі залишатиметься проблемою безпеки 21 століття.


Ексклюзивна програма інтегрованого спецкурсу з вивчення дронів в основній школі

Балабух Ольга Ігорівна, Балик Надія Романівна

Сучасні технології перетворюють наш світ, а дрони стають необхідною складовою цієї цифрової революції. Вони вже застосовуються в різних галузях життя: від військових операцій і зйомки фільмів до доставки товарів і дослідження природних ресурсів. Стрімкий розвиток цієї технології відкриває великі можливості, які впливають на всі аспекти сучасного життя. Особливо важливою стає актуальність вивчення дронів для учнів, які стоять на порозі виходу у сучасний технологічний світ. Розуміння принципів роботи дронів та їхніх можливостей відкриває учням двері до майбутніх професій у сферах інженерії, програмування, географії та інших STEM-галузях. Це не лише дозволить їм знайти своє покликання у світі стрімкого технологічного прогресу, але й підготує до викликів та можливостей, які зустрінуться на їхньому шляху у майбутньому [1].