Усі статті

E-LEARNING TECHNOLOGIES IN CIVIC EDUCATION: EXPERIENCE OF EENCE

Melnik Volha

In the global world, where everyone speaks their own language, has their experience, protects their values and interests, it is so easy to face the misunderstanding of those who live different values or get into different circumstances. We can make the world around us both comfortable or unacceptable for ourselves and others. There is no doubt that telling about difficulties, understanding and helping another person is much more complicated than ignoring needs of other people and other communities. To understand that, it is necessary to master the art of living together, constructive art of appreciating one another, to support those who are different from you, to build a society where everyone can feel safe. Civic Education answers on these questions. Nowadays, many technical means and computer technologies have been developed for education. The sphere of education has also become a field of active penetration of new technologies, which, in particular, includes mass distance learning. One of the main directions in the development of continuous open education in recent years has become E-learning. The use of E-learning technologies makes it possible to implement such concepts as integrated blended learning and lifelong learning.


ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM ОСВІТИ У STEM-ЦЕНТРІ ТНПУ ІМЕНІ В. ГНАТЮКА

Балик Надія Романівна, Шмигер Галина Петрівна

Освіта STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) останніми роками привертає увагу як намір просувати міждисциплінарні, функціональні знання, пов’язуючи навчання з розв’язанням проблем практичного контексту. Цей підхід підтримує розвиток дослідницьких STEM навичок та компетентностей і забезпечує хороші можливості розуміння способів мислення та діяльності вчених, кращої підготовки студентів до вирішення проблем у високотехнологічному та швидко мінливому світі. Тому одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти України стає STEM-освіта, що відповідає на глобальні виклики цифрової трансформації. Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року. У ній наголошується на відповідності освіти суспільним та економічним потребам держави, вибору STEM як основи природничоматематичної освіти [2].


СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 3D-ПРОЄКТІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Скaсків Гaннa Михaйлівнa, Голдис Віталій Миколайович

Однією з нагальних потреб і проблем сьогодення України є потреба в збереженні історичних та культурних пам’яток, налагодження туристично привабливих маршрутів з архітектурними пам'ятками (замками, фортецями, церквами). З метою поширення інформації про них за допомогою сучасних 3Dтехнологій на фізико-математичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка реалізовано проєкт під назвою «Друге життя замків Тернопілля», що поєднав у собі 3D-реконструкції зруйнованих історичних пам’яток та розробку з віртуальних турів. Проєкт «Друге життя замків Тернопілля» реалізований студентами та викладачами кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації.


ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК, ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА STEM-НАВЧАННЯ

Солонецька Ганна Володимирівна, Балацька Віталіна Миколаївна

STEАM-освіта – це комбінований міжпредметний критерій, що зосереджує в собі природознавчий науки з інженерією, математикою, технологіями та мистецтвом, акцентований на розв'язанні життєвих завдань, де всі предмети взаємопов'язані й інтегровані в єдине ціле ф [4]. Посилаючись на тести PISA та приклад Фінляндії, вже давно говорять про те, що науки в школі потрібно поєднувати та орієнтуватися на їхню практичну направленість. Швидкий розвиток суспільства, постійне оновлення системи освіти, підвищення конкурентоздатності економіки і розвиток науковотехнічного прогресу розкривають об’єктивно нові підходи до організації освітнього процесу. Необхідність STEM-освіти обумовлюється посиленим бажанням та мотивацією учнів та студентів вивчати предмети природничоматематичного циклу, зокрема тим, що зараз є висока потреба у виробничій галузі на працівників, що здатні виконувати завдання у різноманітних сферах функціонування, абстрагуючись від шаблонів.


STEM-EDUCATION: EXPERIENCE OF BELARUS AND PERSPECTIVES

Smirnova Natalia, Melnik Volha

According to the National Strategy for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus until 2030, the strategic goal of modern education is "the formation of a high-quality education system that fully meets the needs of the post-industrial economy and sustainable development of the country" [1, с. 35-38]: the transition to an innovative economy objectively requires a new paradigm of education in the Republic of Belarus. Post-industrial education is being formed, the process of transition to its more innovative form - education for sustainable development. Education for sustainable development is a future-oriented education, education that will ensure stability and sustainable growth of the economy, worthy positions in the development of science and the socio-cultural sphere of the country. In this regard, STEM education has great perspectives.


ОСВІТНІЙ STEM-ПРОЄКТ «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ»

Балик Надія Романівна

Штучний інтелект (ШІ) є скрізь, він стає поширеним та популярним, як технологія, що трансформує способи роботи та життя. Від розумних помічників до рекомендованих продуктів, розумних списків відтворення та розпізнавання обличчя, ШІ торкається різних галузей, має багато застосувань та наслідків. Індустрія ШІ швидко зростає. Прогнозується, що глобальний ринок ШІ матиме десятикратне збільшення, а прибутки від використання ШІ у певних галузях світової економіки, за даними McKinsey Global Institute analysis складатимуть від 3,5 до 5,8 трильйонів доларів [4]. У міру того, як можливості для інновацій у галузі штучного інтелекту швидко зростають, кожна країна хоче відігравати значну роль у формуванні нових технологій. Кабінет Міністрів України ухвалив «Концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні» [2].