Габрусєв Валерій Юрійович, Кулянда Олена Олегівна />

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ GOOGLE ANALITIC ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Габрусєв Валерій Юрійович, Кулянда Олена Олегівна

Впровадження технологій електронного навчання передбачає не тільки створення електронних курсів та орієнтацію студентів на їх використання під час аудиторної чи самостійної роботи, але й контроль за ефективністю використання створених курсів у навчальному процесі. Аналіз за здійсненням електронного навчання, роботою користувачів дозволяє побудувати модель роботи студента, виявити недоліки як організаційного так і технологічного плану та вчасно вжити заходи на їх усунення. Такий моніторинг вчасно виявити морально застарілі або не підтримувані, для електронного навчання платформи, уникнути технічних проблем під час роботи користувачів а також вчасно адаптуватися до нових програмних або технічних умов.
На даний час коментарі відсутні!