Олексюк Олеся Романівна />

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Олексюк Олеся Романівна

Науковий прогрес має важливе значення для зростання економіки та конкурентоспроможності кожної країни. Розвиток науки та впровадження новацій є пріоритетним напрямком і в Україні. Досягти суттєвого підвищення ефективності та якості науково-дослідної роботи можна розв’язуючи проблему її активізації. З цією метою важливо розвивати пізнавальний інтерес (за рахунок використання дослідницьких методів навчання, аксіологізацію цілей, змісту та результатів наукової діяльності, мотивування використання нових технологій тощо); створення науково-інформаційного середовища (з використанням для цього можливостей інформаційно-комунікаційних засобів); створювати ситуації досягнення успіху (за рахунок організації спільної науково-дослідницької діяльності учасників навчання). Для розв’язання цієї проблеми вітчизняні та зарубіжні вчені працюють над розробкою та впровадженням важливого напряму в освітній галузі - STEM-освіти.
На даний час коментарі відсутні!