Павлюс Василь Петрович />

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСУ «ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ» В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Павлюс Василь Петрович

Аналіз тенденцій розвитку ринку праці передбачає різке збільшення попиту на фахівців в галузі інженерії, фізики, математики та програмування. Саме ці напрямки лягли в основу методики STEM-освіти. Абревіатура STEM розшифровується як Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Навчання в міждисциплінарній формі формує в учня компетенції, необхідні для вирішення комплексних проблем. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Учень не лише знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Одним з варіантів STEM є STREM (Science, Technology, Robotics, Engineering and Mathematics), де Robotics (робототехніка) виступає зв’язуючим елементом решти компонентів STEM та займається розробкою автоматизованих технічних систем [4].
На даний час коментарі відсутні!