Лехняк Марія Василівна, Федчишин Ольга Михайлівна />

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

Лехняк Марія Василівна, Федчишин Ольга Михайлівна

сучасних умовах освіти актуальним є питання використання інноваційних технологій навчання для підвищення якості підготовки учнів до розв'язання олімпіадних завдань з фізики. З розвитком інформаційних технологій та доступністю онлайн-ресурсів виникає необхідність в аналізі та визначенні впливу таких інновацій на результативність учнів у розв'язанні олімпіадних завдань. Тому, питання впливу інноваційних технологій на учнів з метою стимулу та мотивації, на їхню здатність до самостійного аналізу та вирішення фізичних завдань, а також роль вчителя у використанні таких технологій є достатньо актуальним.
На даний час коментарі відсутні!