Шаров Сергій Володимирович, Кремінський Борис Георгійович />

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

Шаров Сергій Володимирович, Кремінський Борис Георгійович

Сучасні тенденції, що пов’язані з соціально-економічними змінами в країні та світі, висувають нові вимоги до підготовки фахівців, зданих до творчого вирішення поставлених задач, швидкої адаптації до нових умов, якісного виконання своїх професійних обов’язків. Це стосується і обдарованої молоді, яка вважається одним з чинників сталого розвитку демократичного суспільства. Саме обдарована молодь є генератором нових та креативних ідей, рушієм прогресу в різних галузях знань. Як наслідок, виявлення, розвиток та підтримка талановитої молоді є одним із стратегічних напрямків розвитку держави. Необхідність пошуку нових методичних рішень підготовки обдарованої молоді в умовах інформаційного суспільства призвела до широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі, що є одним із напрямків інформатизації освіти.
На даний час коментарі відсутні!