Мінтій Ірина Сергіївна, Доценко Вікторія Андріївна />

ДИСТАНЦІЙНА ПІДТРИМКА КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У 5 КЛАСІ

Мінтій Ірина Сергіївна, Доценко Вікторія Андріївна

Одним із викликів провадження комбінованого навчання для педагогів стала нестача розроблених цифрових ресурсів. Нині практично не є проблемою віднайти матеріали за певною темою у мережі Інтернет, проте вибудувати їх у логічний ланцюжок згідно вже спланованої документації є дійсно викликом. Саме цим і обумовлена актуальність даного дослідження, метою якого є розробка цифрових ресурсів для дистанційної підтримки комбінованого навчання інформатики учнів 5 класу. На сьогодні Міністерством освіти і науки України рекомендовано цілу низку (6!) модельних навчальних програм з інформатики для 5-6 класів [0], аналогічна ситуація і з підручниками – Міністерством освіти і науки України рекомендовано та знаходяться у вільному доступі підручники авторства чи за редакцією Бондаренко О., Ластовецький В., Пилипчук О., Шестопалов Є.; Корнієнко М., Крамаровська С., Зарецька І.; Коршунова О., Завадський І.; Морзе Н., Барна О.; Тріщук І. різних видавництв – «Ранок» (https://www.ranok.com.ua/); «Оріон» – (https://www.orioncentr.com.ua/vydavnytstvo), «Освіта» (http://www.osvitadim.com.ua/) та інші.
На даний час коментарі відсутні!