Максимов Михаило Андрійович, Пішуліна Олена Вікторівна />

ПРОГРАМОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

Максимов Михаило Андрійович, Пішуліна Олена Вікторівна

В даний час простежується тенденція використання в навчальному процесі електронних видань найчастіше в форматах, підтримуваних Microsoft Word або Adobe Acrobat, причому паперова копія часто ідентична за змістом і оформленням своєму оригіналу. В окремих країнах відбувається директивний перехід до переважного застосування електронних підручників у навчальному процесі. А. І. Башмакова розроблена класифікація засобів комп'ютерного навчання (ЗКН) з точки зору вирішуваних педагогічних завдань, детально розглянуті завдання концептуального проектування ЗКН, інструментального та організаційного забезпечення процесу проектування, а також теоретично запропоновані методи генерації навчально-тренувальних завдань [1].
На даний час коментарі відсутні!