Микитишин Аліна Андріївна />

ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

Микитишин Аліна Андріївна

Процес оволодіння професійною іншомовною комунікативною компетентністю є комплексним та інтегрованим, оскільки передбачає оволодіння рядом мовних і мовленнєвих складових, які у сукупності забезпечують ефективне здійснення студентами професійної та комунікативної діяльності. Відповідно, процес професійної іншомовної комунікативної підготовки у вищих навчальних закладах повинен базуватись на засадах інтегрованості і міждисциплінарності з метою забезпечення ефективного опанування відповідною компетентністю [1]. Мета цієї доповіді полягає в аналізі різних видів і програм інтеграції, які застосовуються у процесі реалізації інтегрованого підходу до процесу організації професійної іншомовної комунікативної підготовки майбутніх програмістів.
На даний час коментарі відсутні!