Янковська Інна Миколаївна, Давидович Роксолана Василівна />

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Янковська Інна Миколаївна, Давидович Роксолана Василівна

Реалізація вимог сучасної Нової української школи вимагає вдосконалення професійної підготовки вчителів початкових класів, яке криється в перегляді змісту програм навчальних дисциплін з фахової підготовки, оновлення дидактичних і методичних матеріалів, пошуку нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу тощо. Проблема підготовки вчителів до впровадження інноваційних методик навчання, зокрема навчально-ігрових технологій, які дозволяють докорінно переглянути напрямки та підходи нової організації та здійсненню освітнього процесу в «Новій українській школі» сучасним вчителем. У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя виникає інтерес та потреба до проблеми використання інноваційних технологій. Ця проблема привернула і нашу увагу щодо навчально-ігрових технологій навчання, дослідження яких відображено у наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених.
На даний час коментарі відсутні!