Золотаренко Тетяна Олександрівна, Клямар Анастасія Олегівна />

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ 1- ГО КЛАСУ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ІНТЕРАКТИВНИМ ПРОГРАМНИМ КОМПЛЕКСОМ MOZABOOK

Золотаренко Тетяна Олександрівна, Клямар Анастасія Олегівна

Швидкісні інформаційні потоки, властиві періоду активного впровадження Internet-технологій у всі сфери людського життя, спричиняють необхідність у вмінні самостійно обробляти інформацію та розробляти ефективні алгоритми її застосування. За таких умов, цінність знань (суто теоретичних відомостей з певних питань) знижується, натомість з’являється потреба у вмінні їх впроваджувати, аналізувати та синтезувати, а також розрізняти правдиву та хибну інформацію (тобто оцінювати). Виникає необхідність у розвитку однієї з ключових, а зважаючи на велику кількість необґрунтованих відомостей, пов’язаних з непростою ситуацією поширення Коронавірусної інфекції COVID19, ще й життєво необхідних навичок ХХІ століття – критичного мислення. Зародження ідеї про розвиток наукового (критичного) мислення можемо відстежити ще у працях американських психологів ХХ століття Вільяма Джемса та Джона Дьюї.
На даний час коментарі відсутні!