Фляк Роман Романович, Кругляк Олег Ярославович />

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У САМБІРСЬКОМУ ФАХОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ ІВАНА ФИЛИПЧАКА: ДОСВІД І СЬОГОДЕННЯ

Фляк Роман Романович, Кругляк Олег Ярославович

Сучасне українське суспільство диктує нові вимоги та ставить перед особистістю нові виклики, зокрема, пов’язані з активним засвоєнням інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та впровадженням їх у різні сфери діяльності, у тому числі освітній процес закладів фахової передвищої освіти. Все частіше педагоги звертаються до ІКТ для викладання власних занять, створюють особисті сайти, відвідують онлайн-вебінари і конференції для самоосвіти та підвищення власної кваліфікації. Важко знайти сучасного викладача, який не має власної електронної пошти або не володіє хоча б одним інтернет-ресурсом для викладання навчальної дисципліни чи для зворотнього зв’язку зі здобувачами освіти. У Законах України «Про освіту» [1], «Про фахову передвищу освіту» [2] та Концепції «Нова українська школа» [5] наголошується на впровадженні інноваційних технологій, що мають забезпечити доступність та ефективність освіти, вдосконалити освітній процес і підготувати особистість до активної життєдіяльності в сучасному інформаційному середовищі.
На даний час коментарі відсутні!