Віжевський Тарас Вікторович, Галик Степан Деонізійович />

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ BLENDER В STEAMОСВІТІ ШКОЛЯРІВ

Віжевський Тарас Вікторович, Галик Степан Деонізійович

Добробут держави в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій в значній мірі залежить від якісної природничо-математичної та технічної освіти дітей та підлітків. Сьогодні в школярів спостерігається низька мотивація до навчальної діяльності загалом. Серед основних причин виокремимо використання традиційних прийомів, методів та засобів навчання, надмірність використання словесної та текстової інформації над візуальною, недостатня практична спрямованість уроків. Одним із ефективних шляхів оновлення змісту шкільної освіти є запровадження сучасних інтегрованих технологій [1]. На нашу думку, перспективною є STEAM-освіта, яка передбачає вивчення основ наук та технологій, технічної творчості, в основі яких лежать математичні розрахунки, моделювання та інтегроване використання креативності.
На даний час коментарі відсутні!