Євстафієва Юлія Миколаївна, Бучковська Віта Іванівна />

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ

Євстафієва Юлія Миколаївна, Бучковська Віта Іванівна

Інформатизація всіх сфер діяльності, у тому числі тваринництва, зумовлює необхідність застосування принципово нового підходу до управління господарством. Широке впровадження комп’ютерних технологій потребує наявності у фахівців нових, сучасних знань, вмінь та навичок, які зумовлені вимогами сьогодення. Зараз технологу з виробництва продукції тваринництва необхідні поглиблені знання щодо годівлі, утримання, розведення та селекції тварин, що неможливо без вільного володіння персональним комп’ютером, який стає основним робочим інструментом кваліфікованого спеціаліста. Ця проблема поступово загострюється і найближчим часом стане однією з основних при формуванні інформаційних баз даних, автоматизації робочих процесів та використанні роботів на окремих технологічних операціях в господарській діяльності кожного підприємства, регіону, галузі [1; 3].
На даний час коментарі відсутні!