Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна />

ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ НА ПОБУДОВУ В СЕРЕДОВИЩІ GEOGEBRA

Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна

В сучасних школах все частіше інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ) використовуються не тільки на уроках інформатики, а й при вивченні інших предметів. Одним з таких є і геометрія. Використання інформаційних технологій на уроках дає можливість вчителю вирішувати відразу кілька завдань: 1. підвищення мотивації учнів до навчального процесу; 2. візуалізація використовуваного матеріалу; 3. моделювання процесів та явищ; 4. використання різноманітних методів і форм навчання. Метод візуалізації заснований на одному з основних дидактичних принципів – принципі наочності. Реалізувати принцип наочності, перетворити математичні факти на прості і доступні вчителеві допоможуть «інтерактивні геометричні середовища». На сьогодні відома
На даний час коментарі відсутні!