Мідак Лілія Ярославівна, Пахомов Юрій Дмитрович, Луцишин Віктор Михайлович />

ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Мідак Лілія Ярославівна, Пахомов Юрій Дмитрович, Луцишин Віктор Михайлович

Сьогодні розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість модернізувати навчальний процес в загальноосвітній школі, використовуючи різноманітні тренди сучасної освіти. Нові методики викладання природничо-математичних дисциплін, і хімії зокрема, мають ураховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій [1]. Використання на уроках мультимедійних презентацій, Інтернет-ресурсів дає можливість вчителю хімії доступно пояснити теоретичний матеріал, підвищити інтерес учнів до навчання, краще утримати їх увагу. Разом з тим, хімія – наука експериментальна.
На даний час коментарі відсутні!