Мідак Лілія Ярославівна, Кузишин Ольга Василівна, Базюк Лілія Володимирівна />

ВИКОРИСТАННЯ 3D-ЗОБРАЖЕНЬ МОЛЕКУЛ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Мідак Лілія Ярославівна, Кузишин Ольга Василівна, Базюк Лілія Володимирівна

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій супроводжується впровадженням їх у навчальний процес. Це вимагає розробки та практичного використання науково-методичного забезпечення, а також ефективного застосування інструментальних засобів і систем комп'ютерного навчання [1]. Вивчення будови молекул хімічних сполук є ключовим завданням під час викладення теоретичного матеріалу в хімії, оскільки на ньому ґрунтується пояснення фізичних та хімічних властивостей речовин, а також методів їх одержання. 2D-Зображення молекули не дає повної картини про просторову її конфігурацію, характер зв’язку між атомами, міжатомні відстані та валентні кути. Тому для кращого уявлення будови молекул, особливо у органічній хімії, доцільно використовувати 3D-зображення.
На даний час коментарі відсутні!