Ситник Вікторія Володимирівна />

ВПЛИВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО МАЙБУТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ситник Вікторія Володимирівна

Нами було проведено дослідження студентів – майбутніх програмістів за методикою ОСАІ та «Тестом світу». Студенти достатньо одностайно сприймали корпоративну культуру свого навчального закладу як бюрократичну. Але на формуючому етапі ми запропонували їм описати корпоративну культуру «Ідеальної фірми, на якій мені хотілося б працювати». З 25 досліджуваних студентів 10 вважали б прийнятною та бажаною таку саме бюрократичну культуру – це частина юнаків зі схематичною картиною світу та дівчата, орієнтовані на «екологічну» картину світу.
На даний час коментарі відсутні!