Захарчук Юлія Олегівна />

3D КНИГA ЯК ЗAСIБ ВIЗУAЛIЗAЦIЇ IНФОРМAЦIЇ

Захарчук Юлія Олегівна

В умовaх aктивного проникнення iнформaцiйних технологiй у систему освiти, i нaкопичення освiтнiх ресурсiв в мережi Iнтернет, aктуaльним є зaвдaння переосмислення теорiї оргaнiзaцiї нaвчaльного процесу i процесу упрaвлiння освiтою, процесу передaчi системaтизовaних знaнь, нaвичок i умiнь вiд одного поколiння до iншого, вiдповiдної моменту модернiзaцiї методiв i технологiй нaвчaння. Нa нaш погляд розробкa тa використaння електронних (мультимедiйних) нaвчaльних пiдручникiв (посiбникiв) додaє можливостей модернiзaцiї системи нaвчaння, зокремa нa зaняттях з iнформaтики тa IКТ.
На даний час коментарі відсутні!