Дацків Ольга Павлівна />

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ВЕБ 2.0 ДЛЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дацків Ольга Павлівна

Навчання лексики є важливою складовою формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови, а тому викладачі постійно шукають способи розширення словникового запасу студентів. З упровадженням у навчальний процес сервісів Веб 2.0 [1, c. 41] арсенал засобів навчання лексики суттєво розширився. Охарактеризуємо особливості використання сервісів “Квізлет” і “Мемрайз”, зосередивши нашу увагу на основних перевагах і недоліках цих засобів.
На даний час коментарі відсутні!