Мисліцька Наталія Анатоліївна, Заболотний Володимир Федорович, Копитко Ангеліна Ігорівна, />

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ

Мисліцька Наталія Анатоліївна, Заболотний Володимир Федорович, Копитко Ангеліна Ігорівна,

На сучасному етапі розвитку освіти є можливість активного використання сервісів Інтернет в якості засобів навчання нового покоління. Використанню Інтернет технологій в навчальному процесі присвячено дослідження багатьох вітчизняних вчених (Ю.В.Биков, М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський, Ю.В.Тріус тощо). Стрімке поширення хмарних технологій висуває перед освітнім середовищем завдання інтеграції хмарних сервісів у систему освітнього закладу взагалі і організацію вивчення конкретного предмету чи дисципліни, зокрема. Окремі дослідження цього питання висвітлено в працях С.Г.Литвинової, О.В. Мерзлікіна М.П.Шишкіної.
На даний час коментарі відсутні!