Мідак Лілія Ярославівна, Пахомов Юрій Дмитрович, Луцишин Віктор Михайлович, Кравець Іван Володимирович />

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ХІМІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Мідак Лілія Ярославівна, Пахомов Юрій Дмитрович, Луцишин Віктор Михайлович, Кравець Іван Володимирович

Актуальність теми. На сучасну пору розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість модернізувати та інтенсифікувати навчальний процес в середній школі, використовуючи різноманітні тренди сучасної освіти, прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання й освіти 1 Нові методики викладання природничо-математичних дисциплін, і хімії зокрема, мають ураховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій 2. Використання на уроках мультимедійних презентацій, Інтернет-ресурсів, навчальних ігор дає можливість вчителю хімії доступно пояснити теоретичний матеріал, підвищити інтерес учнів до навчання, краще утримати їх увагу.
На даний час коментарі відсутні!