Кучеренко Інна Іванівна, Микитенко Павло Васильович />

«NEURON» ЯК НЕОБХIДНА СКЛАДОВА ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НМУ IМЕНI О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кучеренко Інна Іванівна, Микитенко Павло Васильович

Актуальність теми. Одним зі складових і на сьогоднішній день, невід’ємним засобом організації та інтенсифікації навчального процесу є ІТ (Інформаційні технології). Зокрема стрімкий процес впровадження новітніх освітніх технологій не оминув і НМУ iменi О.О. Богомольця. Одним з актуальних напрямків застосування ІТ є підготовка студентів до підсумкових модульних контролів, а також до лiцензiйних iспитiв «Крок». При вирішенні цих завдань було використано платформу дистанційного навчання Moodle.
На даний час коментарі відсутні!