Бодненко Тетяна Василівна, Власенко Володимир Миколайович />

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ

Бодненко Тетяна Василівна, Власенко Володимир Миколайович

Актуальність теми. Сучасному суспільству потрібні випускники, які не тільки володіють знаннями, набутими у закладах вищої освіти за відповідною спеціальністю, а й мають ділові уміння та професійні навики для ефективного виконання професійних обов’язків [5]. У звʼязку з цим, виникає потреба постійної модернізації змісту освіти, технологій організації процесу навчання, перепланування цілей та кінцевих результатів освітнього процесу.
На даний час коментарі відсутні!