Зазимко Наталія Михайлівна />

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

Зазимко Наталія Михайлівна

Сучасні вимоги до якості освіти викликані потребою в оновленні всіх сфер суспільного життя, загальноєвропейськими інтеграційними процесами в освіті України, закономірностями глобальних перетворень у світі. Основою процесу інформатизації навчання є широке використання інформаційних технологій (ІКТ) у освітньому процесі як в основній та старшій школі, так і в закладах вищої освіти (ЗВО). Це викликало потребу в докорінному перегляді традиційних засобів навчання та його організаційних форм. Використання ІКТ у педагогічній діяльності надає вчителю можливість застосовувати широкий арсенал сучасних методологічних підходів і технологій оволодіння знаннями, серед яких: системний підхід, методи комп’ютерного моделювання, методи навчальних та наукових досліджень.
На даний час коментарі відсутні!