Кульчицький Роман Володимирович, Мохун Сергій Володимирович />

ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АСТРОНОМІЇ

Кульчицький Роман Володимирович, Мохун Сергій Володимирович

Компетентнісний підхід в освітньому процесі передбачає збільшення тієї складової навчального часу, що відводиться на самостійну роботу здобувачів освіти та, відповідно, зменшення часу, що відводиться на аудиторні заняття. У зв’язку з цим зростають вимоги з одного боку до організації самостійної роботи здобувачів освіти та її результатів, а з іншого боку – до організації та проведення аудиторних занять. Важливим чинником є поступовий відхід від традиційних форм навчання до використання різних електронних і дистанційних форм навчання. Тому очевидною є необхідність модернізації змісту навчальних дисциплін з активним залученням інформаційних технологій. При цьому використання інформаційних технологій має відповідати принципам систематичності, комплексності, візуалізації та орієнтації на школу у випадку підготовки майбутніх учителів педагогічними закладами вищої освіти.
На даний час коментарі відсутні!