Іваноньків Мар’яна Богданівна, Бойко Андрій Романович />

МЕТОД ПРОЄКТІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Іваноньків Мар’яна Богданівна, Бойко Андрій Романович

Метод проектів є ефективним інструментом навчання, педагогічною технологією, зорієнтованою не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі, а особливо в контексті дистанційної освіти. Цей метод базується на принципі активного залучення учнів до розв’язання реальних проблем, розробки проектів та спільної роботи.Зважаючи на сучасні реалії та виклики дистанційного навчання, впровадження методу проектів може бути досить різноманітним [2]. Метод проектів у дистанційному навчанні сприяє не лише вивченню конкретного матеріалу, але й розвитку навичок та вмінь, які важливі у сучасному світі.
На даний час коментарі відсутні!