Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна />

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ПРОЦЕСІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ФУНКЦІЇ»

Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна

В інформаційному просторі, який постійно змінюється, математичні навички (для прикладу, розуміння функцій), є важливими для здобувачів освіти в плані професійного зростання. Знання з теми «Функції» допомагають здійснювати аналіз прикладних проблем, шукати розв’язок математичних задач, обґрунтувати його. Для сучасного конкурентного середовища це є достатньо важливим аспектом. Пріоритетним завданням на сьогодні є покращення якості освіти. Тому, на думку більшості науковців [2, с.23], потрібно, щоб навчання було якнайбільше ефективне для вчителів та цікаве і зрозуміле для учнів. Досягти цього можна за допомогою інтерактивних інструментів GeoGebra.
На даний час коментарі відсутні!