Серьогіна Ірина Юріївна />

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Серьогіна Ірина Юріївна

Актуальними питаннями сучасної освіти в умовах воєнного стану є впровадження у навчально-виховний процес вищої школи активних та інтерактивних технологій навчання, також активно використовуються елементи дистанційного навчання. Ці процеси покликані покращити якість навчання студентів. Саме тому на практичних заняттях зі студентами ми пропонуємо моделювання конкретних готельних послуг. Аналіз наукової, методичної літератури дозволяє акцентувати увагу, що саме інтерактивні методи навчання ґрунтуються на принципах активності, співпраці та залучення студентів до процесу навчання. Вони враховують індивідуальні потреби та здібності студентів, сприяють до активного обміну інформацією, взаємодії та спільній побудові знань. Ці методи сприяють також розвитку критичного мислення, проблемного мислення, ефективної комунікації у здобувачів освіти.
На даний час коментарі відсутні!