Гулька Ольга Василівна, Грабик Надія Михайлівна />

У сучасному світі використання інформаційних технологій у навчанні відіграє важливу роль у формуванні практичної компетентності студентів у різних наукових галузях. У зв’язку з цим велике значення має впровадження в освітній процес сучасних інтерактивних

Гулька Ольга Василівна, Грабик Надія Михайлівна

Цифрові технологій все більше впроваджуються у різні сфери життя людства. Освіта не є винятком. Тим паче, що в сучасних умовах сьогодення навчальний процес активно реалізовується у дистанційній та змішаній формах навчання. У зв’язку з цим перед педагогами постає проблема урізноманітнення навчального матеріалу, його унаочнення та створення презентаційно привабливого вигляду, щоб зацікавити учнів та студентів, мотивувати їх до учбової та дослідницької діяльності [2, 3]. Вирішити дану проблему можна із залученням найсучасніших цифрових технологій, які використовують можливості штучного інтелекту (ШІ) [2, 4]. Сутність ШІ полягає в аналізі та автоматизації інтелектуальних функцій, що властиві людині. Тобто це здатність комп’ютера (роботизованої машини) навчатися на досвіді, розпізнавати закономірності та генерувати рішення на підставі вхідних даних [4].
На даний час коментарі відсутні!