Данилець Ярославна Ярославівна, Лещук Світлана Олексіївна />

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ МЕТОДИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВОГО КУРСУ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

Данилець Ярославна Ярославівна, Лещук Світлана Олексіївна

Важливою метою педагогічної діяльності є виявляти і формувати індивідуальну зацікавленість учнів в отриманні знань, що передбачає застосування вчителем сукупності пошукових, творчих, інноваційних за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Доцільним в цьому контексті є використання методу проєктів на уроках інформатики, зокрема, в процесі вивчення вибіркового курсу «Графічний дизайн». Впровадження даного курсу прописане в програмі Міністерства освіти і науки України [1]. Проєктна діяльність сприяє розвитку стійкої мотивації до навчальної діяльності, відбувається процес закріплення отриманих компетентностей роботи над конкретною темою, а саме навчання перетворюється в захоплюючу діяльність.
На даний час коментарі відсутні!