Пєхота Олена Миколаївна, Прасол Надія Олексіївна />

ЦИФРОВІ НАВИЧКИ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

Пєхота Олена Миколаївна, Прасол Надія Олексіївна

В Концепції розвитку цифрових компетентностей в суспільстві України цифрова компетентність визначається як впевнене, критичне та творче користування засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для роботи, працевлаштування, навчання, дозвілля, включення та / або участі у суспільстві [2]. В освіті ж дорослих переважно використовується термін «життєві навички», що більше відповідає її практикам. Тому надалі ми будемо використовувати цей термін. Життєві навички – дослівний переклад з англ. «life skills». Проте в англійській мові «skills» означає не лише навички (вміння, відпрацьовані до автоматизму), а й здатність до чогось або компетентність.
На даний час коментарі відсутні!