Василюк Іван Олександрович, Грод Інна Миколаївна />

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБОК ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ГАЛУЗІ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ

Василюк Іван Олександрович, Грод Інна Миколаївна

В даний час дистанційне навчання не отримало широкого застосування в галузі інженерної освіти, що пов'язано як з його специфікою, великим обсягом практичних та лабораторних робіт, так і недостатньо розробленою методикою цієї форми викладання. Загальнотехнічні дисципліни вважаються складними для засвоєння студентами, у навчальному плані на них приділяється значний обсяг навчального часу. Нині вищими учбовими закладами нагромаджено величезний досвід успішного викладання цих дисциплін, видано величезну кількість навчальної літератури, але рівень знань студентів не підвищується. У мережі Інтернет можна знайти безліч електронних підручників та навчальних курсів, але більшість з них є або інтерпретацією навчальної літератури, або записом традиційних лекцій.
На даний час коментарі відсутні!