Пахомський Петро Мирославович, Грод Інна Миколаївна />

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Пахомський Петро Мирославович, Грод Інна Миколаївна

Сьогодні ми спостерігаємо черговий етап формування світової інфраструктури, коли одним із векторів розвитку сучасної цивілізації є стрімкий розвиток геоінформаційних систем. Геоінформаційні технології сьогодні займають дуже значуще місце – вони допомагають вивчати різні куточки планети. Високотехнологічна економіка вимагає від освіти розв'язання нових завдань: готувати фахівців, здатних використовувати нові технології у своїй професійній діяльності. Реалізація інформаційного підходу в теорії та практиці освіти дала поштовх до появи якісно нового явища, що отримало назву інформаційно-освітнє середовище. Інформаційно-освітнє середовище має високий освітньо-розвивальний потенціал, завдяки чому є основним і напрямним елементом сучасного освітнього процесу.
На даний час коментарі відсутні!