Заяць Володимир Ігорович, Грод Інна Миколаївна />

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Заяць Володимир Ігорович, Грод Інна Миколаївна

У загальній дидактиці програмоване навчання сприймається як вид самостійної роботи учнів над спеціально підібраним матеріалом і як метод. Для програмованого навчання характерним є: розчленування суворо відібраного матеріалу на окремі невеликі групи; включення системи вказівок щодо послідовного виконання певних дій, спрямованих на засвоєння кожної частини; представлення завдань із перевірки засвоєння кожної частини; дотримання відповідей, які інформують про ступінь правильності відповіді. У середній школі елементи програмованого навчання використовуються при закріпленні знань у старших класах. У літературі висвітлюється досвід використання програмованого навчання під час уроків математики.
На даний час коментарі відсутні!