Долинський Євген Володимирович />

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ТА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Долинський Євген Володимирович

Сьогодні ми спрямовуємось до інформаційного суспільства, яке характеризується не лише інтеграцією інтернет-ресурсів в усі сфери людської діяльності, але і активним володінням ними як необхідними складовими нашого повсякденного життя. Інтернет-ресурси відкривають нові можливості для поліпшення професійної підготовки майбутніх перекладачів загалом і, зокрема, у перекладі науково-технічних текстів. Для досягнення цієї мети вони повинні мати такі особливості, як доступність, простота використання, надійність, низькі витрати, стабільність, гнучкість і високу якість [1].
На даний час коментарі відсутні!