Бондарчук Володимир Романович, Грод Інна Миколаївна />

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Бондарчук Володимир Романович, Грод Інна Миколаївна

Комп'ютерні середовища динамічної математики та предметні інформаційні ресурси – сьогодні не лише інструменти допомоги учителю та учню, а й засоби організації навчального процесу. У майбутньому, та й у теперішньому, учню набагато частіше доведеться мати справу з комп'ютером, ніж з традиційними (папір, зошит, дошка та крейда) засобами запису та подання навчальних матеріалів та власних результатів. Варто зазначити ще, що термін «комп'ютер» не може сприйматися класично, як набір інструментальних засобів, які утворюють стаціонарне робоче місце учня, де відбувається вся робота учня і зберігаються результати його роботи. Йдеться про стаціонарні та портативні засоби доступу до додатків в Інтернеті для обробки даних та їх зберігання. Включення різноманітних комп'ютерних предметних додатків до навчального процесу школи є важливим засобом моделювання майбутньої трудової діяльності учня.
На даний час коментарі відсутні!