Хрипко Сергій Леонідович, Щербаков Сергій Сергійович />

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Хрипко Сергій Леонідович, Щербаков Сергій Сергійович

контексті актуальних тенденцій у сфері освіти, які пов'язані з переходом до цифрової освіти, виникає необхідність розгляду специфіки та особливостей використання розподілених баз даних. Використання цієї технології може бути спрямовано як на вирішення традиційних педагогічних завдань навчально-виховного процесу різного рівня і класу, так і на впровадження інноваційних підходів. Ця технологія варта уваги як для педагогів, так і для дослідників, оскільки вона може слугувати передовою основою для впровадження нових ідей та оновлення існуючих методик навчання та технологій, що є популярними сьогодні. Наприклад, використання цієї технології може бути спрямоване на впровадження інформаційних технологій та навчання у сфері "Інформатики", включаючи такі аспекти, як штучний інтелект, віртуальна реальність та доповнена реальність, а також проведення масових онлайн-курсів, таких як MOOC (massive open online course).
На даний час коментарі відсутні!