Романишин Юлія Любомирівна />

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВЕБ-БАЗОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Романишин Юлія Любомирівна

Активне впровадження концепції цифрової трансформації освіти та науки особливо відчутне в практичній імплементації інструментів соціального програмного забезпечення та засобів цифрових технологій в інформаційно-освітнє середовище процесу навчання у вищій школі. Учасники освітнього процесу легко використовують сучасні цифрові та соціокомунікативні технології для освітніх комунікацій, доступу до навчальних ресурсів, підвищення якісного інформаційного забезпечення процесу навчання тощо. Одним із факторів, який впливає на цифрову трансформацію освітнього процесу у вищій школі є швидка технологічна адаптація [1; 3], яка, безумовно, впливає на процеси обміну, генерації, передачі та поширення даних, інформації, повідомлень та знань в університетському освітньому середовищі базованому на цифрових та вебтехнологіях.
На даний час коментарі відсутні!