Грушко Роман Сергійович />

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Грушко Роман Сергійович

Аналіз рівня цифрової компетентності старшокласників, ідентифікація проблем у їх інформаційному середовищі. Виявлення конкретних недоліків у навчанні інформатики та можливостей їх усунення за допомогою хмарних технологій. Визначення потреб та очікувань учнів у використанні сучасних технологій для оптимізації навчання, аналіз можливостей хмарних технологій для покращення якості навчання та розвитку цифрової грамотності. Розгляд викликів та перешкод при впровадженні хмарних технологій у навчальний процес з визначенням шляхів їх подолання. Цифрове компетентність старшокласників ґрунтується на певних аспектах. Технічна грамотність: включає у собі рівень розуміння та вміння використовувати різні ресурси Інтернету для пошуку інформації, здійснення комунікації та розвитку знань.
На даний час коментарі відсутні!