Галюка Ольга Степанівна, Кісіль Ірина Романівна />

ЗНАЧЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Галюка Ольга Степанівна, Кісіль Ірина Романівна

Освіта не стоїть на місці. Постійно щось вдосконалюється, створюється нове. Потрібно закласти в дитину необхідність навчання впродовж життя, оскільки це є важливим чинником її майбутньої адаптації до навколишнього світу. Таку перспективу надає STEM-підхід. У сучасному середовищі проведено чимало досліджень щодо розвитку природничо-математичної освіти – STEM-освіти. Сьогодення вимагає від педагога працювати на майбутнє, випереджати свій час, що передбачає удосконалення фахової майстерності, постійного аналізу педагогічної діяльності та внесення коректив відповідно до соціальних запитів протягом всієї професійної діяльності [1, c. 5]
На даний час коментарі відсутні!