Лоза Олег Васильович, Ліннік Ірина Сергіївна />

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Лоза Олег Васильович, Ліннік Ірина Сергіївна

Реформування освітньої галузі вимагає реалізації сучасних підходів до організації навчального процесу, зокрема, під час навчання та викладання фізики у закладах освіти [3]. На сьогодні поняття «цифрового суспільства» не є чимось надзвичайним, а є вимогою нашого часу, тому зрозуміло, що сучасна українська освіта теж має, як мінімум, не відриватися від реалій сьогодення. Ми хочемо підкреслити в даній праці важливість однієї з ключових компетентностей сучасного професіонала, а саме цифрової компетентності та зосередитись на шляхах її формування у здобувачів освіти під час проведення лабораторного практикуму з фізики.
На даний час коментарі відсутні!