Кабак Віталій Васильович, Хиць Руслан Андрійович />

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Кабак Віталій Васильович, Хиць Руслан Андрійович

В епоху стрімкого розвитку технологій і переходу до цифрової ери перед системами освіти в усьому світі стоїть завдання підготовки здобувачів до майбутньої професійної діяльності та життя в умовах сучасного ринку праці. Безсумнівно, штучний інтелект (ШІ) може відіграти важливу роль у вдосконаленні дидактичного процесу та сприяти зміні підходів до підготовки фахівця [1]. Однак сьогодні використання штучного інтелекту супроводжується низкою суперечливих питань, які необхідно вивчити та врахувати в контексті його провадження в освітній процес. Одна з центральних проблем полягає в тому, що впровадження штучного інтелекту в освітній процес порушує питання про етичність і прозорість використання даних про здобувачів освіти.
На даний час коментарі відсутні!