Чубей Олександра Орестівна />

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВЕКТОРИ ТА ЇХ КООРДИНАТИ» З ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA

Чубей Олександра Орестівна

На сьогоднішній день в усі сфери освітнього процесу все глибше проникають інформаційні технології, а зокрема, в рамках дистанційної освіти чи змішаного навчання, особливого значення набуває інтерактивний інструментарій. Його доцільність використання, дає можливість викладачу зробити дисципліну більш цікавою та доступною. Адже, інтерактивне навчання створює найбільш сприятливі умови навчання, за яких кожен здобувач освіти відчуватиме свою інтелектуальну спроможність та успішність. Використання інтерактивних технологій під час лекційних чи практичних занять дає можливість викладачу налагодити міцну взаємодію з аудиторією, підготувати різноманітні он-лайн матеріали, які зручно використовувати на планшетах, мультимедійних дошках, телефонах.
На даний час коментарі відсутні!