Сідорко Марія Миколаївна, Вакалюк Тетяна Анатоліївна />

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ- ПРОГРАМІСТІВ У ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Сідорко Марія Миколаївна, Вакалюк Тетяна Анатоліївна

В умовах динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій освітня ланка використовує величезне різноманіття цифрових технологій та засобів для навчання, з яких виділимо технології віртуальної реальності (далі ВР). Фахова передвища освіта є ключовим елементом систем навчання протягом життя, яка забезпечує людині знання, навички та компетенції, які є необхідними для певних професій і на загальному ринку праці. Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти необхідно використовувати сучасні інформаційно- комунікаційні технології, які мають на меті забезпечити вдосконалення освітнього процесу, а також дозволить забезпечити підготовку фахівців для входження в інформаційне суспільство. Однак використання технологій віртуальної реальності у підготовці майбутніх техніків-програмістів у закладах предвищої освіти все ще є новою сферою на новітньому етапі розвитку освіти.
На даний час коментарі відсутні!