Мацюк Віктор Михайлович, Крижановський Сергій Юрійович />

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

Мацюк Віктор Михайлович, Крижановський Сергій Юрійович

Сучасна система навчання спрямована на те, щоб орієнтувати людину в залежності від стимулів і оцінок соціуму. На даному етапі розвитку суспільства у більшості країн особливо потрібними є спеціалісти у галузі робототехніки, програмування, проектування, кібернетики і т.п. Завдяки стрімкому розвитку технологій появляються нові професії, щоразу частіше виникає необхідність залучення спеціалістів STEM. STEM-освіта зорієнтована саме на глибоке прикладне вивчення чотирьох основоположних напрямків: природничі науки (Science), технології (Technology), технічна творчість (Engineering) та математика (Mathematics). Тому зараз STEM являється одним із основних освітніх трендів у світі. Фізика, мабуть, як ніяка інша наука має безпосередню практичну спрямованість. Урок фізики характеризується чи не найбільшою наближеністю до життєдіяльності людей. Розвитку дослідницького і науково- технічного потенціалу школярів, виробленню у них навиків критичного, інноваційного і творчого мислення, комунікативних компетенцій і навиків командної роботи сприяє міждисциплінарний проектний підхід до навчання.
На даний час коментарі відсутні!