Карабін Оксана Йосифівна />

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ STEM КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Карабін Оксана Йосифівна

Пріоритетним інструментом Нової української школи є наскрізне застосування цифрових технологій в освітньому процесі. Майбутні педагоги мають майстерно використовувати мультимедійний та інтерактивний контент для активізації й зацікавлення цифрового покоління сучасних здобувачів освіти. Сучасні технології візуалізації інформації, мобільні платформи сприятимуть майбутньому учителю інформатики інтенсифікувати освітній процес, удосконалити якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань. Міністерство освіти і науки України, Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року. Відповідно до Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Національної рамки кваліфікацій – пріоритетними завданнями розвитку системи освіти є впровадження цифрових технологій, що забезпечують удосконалення освітнього процесу з належною підготовкою здобувачів освіти, здатних до розвитку та творчої праці в інформаційному суспільстві.
На даний час коментарі відсутні!