Карабін Оксана Йосифівна, Громяк Мирон Іванович />

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Карабін Оксана Йосифівна, Громяк Мирон Іванович

Нині формування основ математичної логіки у майбутніх учителів інформатики на засадах компетентнісного підходу є важливою складовою частина освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти. Сформувати у студентів базових основ математичної логіки у тій галузі, яку вони обрали для майбутньої професійної діяльності, допоможе трансформація змісту навчальної дисципліни залежно від напряму підготовки майбутнього спеціаліста. Ця трансформація відбувається з урахуванням засадах компетентнісного підходу. У процесі вивчення навчальної дисципліни «Математична логіка і теорія алгоритмів» студенти вивчають класичні розділи математичної логіки: алгебра висловлень, числення висловлень і логіка предикатів тощо.
На даний час коментарі відсутні!